lunes, 21 de septiembre de 2015

L'ART


1.1.QUÈ ÉS L' ART?
   
L'art forma part de la vida de les persones des de fa milions d'anys, i és molt important per els humans, ja que és una manera d'expressar els sentiments per mitjà d'elements com la música, la pintura, l'escriptura, l'escultura, etc.

PINTURES PREHISTÒRIQUES

Aquesta definició d'art es bastant actual, ja que antigament l'art era més utilitzat per a què la gent que no sabia llegir, entengués les coses, i per a deixar plasmat en llocs el que feien i les idees que tenien.
Molts cops pintaven parets simplement per supersticions, pensaven que els hi donaria sort dibuixar allò que volien.
Alguns cops és només una forma de entretenir-se o simplement un passa-temps.


 


1.2.QUÈ ÉS UN ARTISTA?

Un artista es la persona la qual plasma l'art, és a dir la persona que crea o reprodueix qualsevol tipus d'art. Els artistes són els músics, els arquitectes, els pintors, els escriptors...
ARTISTA (MÚSIC)
Els artistes expliquen tot el que senten i tot el que pensen mitjançant l'art.
Qualsevol persona la qual faci art, ja sigui de la manera que sigui i amb la intenció que sigui.
Els artistes són persones les quals tenen una gran immaginació, ja que són creadors i han d' innovar.   


                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.QUÈ SÓN ELS VEHICLES ARTÍSTICS?

Vehicle artístic(escultura)Els vehicles artístics són la manera en la qual els artistes representen els pensaments i sentiments, és a dir, són les cançons, els contes, les escultures, els quadres...